/

Publicerad:

Just nu är pålningen som värst

Vecka 35 började man arbetet med att påla för grunden för den nya Järvenskolan – vilket knappast har missats av personal, elever och boende i närheten. Förhoppningsvis minskar bullret något på hus Tallås ju längre pålningen fortskrider.

På skolan försöker man göra det bästa av situationen.

– I ärlighetens namn handlar det mest om att härda ut. Det är som värst nu för hus Tallås, för de pålar närmast där, men allt eftersom kommer de ju flytta sig längre och längre bort vilket kommer minska oljudet något, säger Magdalena Norin som är rektor för Järvenskolan.

I den här videon, som spelats in av personal på skolan, hör man precis hur högt det är för alla tappra själar som jobbar och pluggar inne på skolan just nu.

Videon är ett alternativ till texten.

Lena Jepsen är skolans representant i kontakten med byggherren NCC. Hon berättar att man har möten varje vecka där man går igenom hur bygget fortlöper och om det finns något som både skolan och NCC behöver ta hänsyn till. Hon får också ta emot sina kollegors synpunkter.

– De tycker det är jättejobbigt och det ska man inte förringa. Särskilt på hus Tallås, där det är som närmast nu. De har också vägbygget på framsidan och är liksom omringade, det är självklart jättetufft. Jag måste säga att jag tycker att de sköter det fantastiskt bra, de är fantastiska som står ut.

Sex veckor har man sagt att pålningen ska pågå. Måndag till onsdag pågår pålning mellan 06:30-19:00, och torsdag 06:30-15:00. Fredagar pålas det inte alls. Pålningen pågår inte konstant mellan dessa tider.

Situationen är just nu som mest bullrig på hus Tallås, men även på hus Södra låter det högt även från bygget av den nya idrottshallen.

– Där monterar de plåtskivor på takbjälkarna just nu, och det låter som ”pistolskott”, säger Lena Jepsen.

Processen med den nya skolan har blivit förskjuten under ett par års tid. Ambitionen att påla för nya Järvenhallen var möjlig att utföra under sommaren, men för nya Järvenskolan var det inte möjligt, och heller inte planerat.

– Projekteringen av skolan hade inte nått den detaljrikedom som krävdes för att pålningen skulle kunna utföras under sommaren, säger Jakob Carlsson på NCC.

Det handlar helt enkelt om att startbesked inte fanns. Att pålningen utförs nu sker enligt tidsplanen, som såklart går ut på att man vill bli färdig så fort som möjligt.

Ett stort tack riktas till alla de, elever, personal och boende i närheten, som kämpar på med att ta sig igenom en bullrig vardag. På andra sidan väntar en ny skinande skola som morot.

– Man får tänka på att det kommer pålas en begränsad tid. Vi har hela tiden informerat att det kommer att pålas, att snart börjar pålningen, så jag tror att man på skolan kände sig ganska förberedda på att det skulle ske. Men just nu handlar det om att härda ut, säger Magdalena Norin.

För de på skolan som har det extra svårt under pålningen ser man nu från Bildningsförvaltningens sida över möjligheter att låna lokaler på andra håll.