/

Publicerad:

Bekämpning av invasiva arter

Under sommaren har vi bekämpat invasiva arter på flera ställen i Katrineholms kommun. Bland annat ett större angrepp av jättebalsamin i Genneområdet.

Vad är en invasiv art?

Invasiva arter är växter, djur, svampar och mikroorganismer som avsiktligt eller oavsiktligt flyttats till en ny miljö och där de sprider sig snabbt och orsakar skador på naturen.

Till invasiva främmande arter räknas bland annat

  • Jätteloka
  • Jättebalsamin
  • Kanadensiskt gullris
  • Parkslide

Så här gör du om du upptäcker en invasiv art

Om du hittar en invasiv art kan du antingen:

Vi är tacksamma till alla som hjälper till att förhindra spridningen av invasiva arter i vår kommun, därför är det till stor hjälp att du antingen bekämpar på egen hand eller rapporterar din observation. Det här gör du direkt via invasivaarter.nu Länk till annan webbplats.. Din rapportering kan bidra till att stoppa spridningen innan arten har hunnit orsaka någon skada. Tänk även på att gärna bifoga en bild i din rapportering.

Bra att veta

  • Katrineholms kommun ansvarar för att bekämpa invasiva arter på egen mark. Övrig mark ansvarar du som fastighets- eller markägare för.
  • Om du misstänker att du har en invasiv främmande art på din mark behöver du som markägare bekämpa den.
  • Om du upptäcker en invasiv art på någon annans mark kan du antingen kontakta markägaren eller Länsstyrelsen i Södermanland Länk till annan webbplats. som är ansvarig tillsynsmyndighet.

Kontakt

Miljöstrateg/kommunekolog

Linda Aldebert

Telefon: 0150-568 25, 0150-570 00 (växel)

Besök: Trädgårdsgatan 1, Katrineholm