/

Publicerad:

Smittläget inom vård- och omsorg onsdag 19 augusti

Av ungefär 1 450 brukare finns inga bekräftade fall av corona/covid-19 inom vård och omsorg.

– Det känns jättebra att vi inte har några smittade inom vård och omsorg denna vecka heller. Vi fortsätter att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och är noga med att hålla avstånd och god hygien. Jag hoppas att vi även fortsättningsvis ska klara att hindra smittan från våra verksamheter säger Sari Eriksson, kommundirektör.

  • 0 bekräftade fall inom äldre- och demensboenden
  • 0 bekräftade fall inom hemtjänsten
  • 0 bekräftade fall inom verksamheter för funktionsnedsättning (LSS)
  • 0 bekräftat fall vid en privat vårdutförare

Siffrorna uppdateras varje onsdag så länge Socialstyrelsen efterfrågar dessa uppgifter. Läs mer om corona/covid-19 i Katrineholm på corona-sidan.

Fortsätt följa rekommendationerna

Vi vill be alla fortsätta följa rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten för att hålla smittan nere i vår kommun.

  • Håll avstånd och ta personligt ansvar.
  • Stanna hemma när du är sjuk.
  • Var uppmärksam på symtom på covid-19.
  • Tvätta händerna ofta och använd handsprit om du inte kan tvätta dig.
  • Hosta och nys i armvecket.
  • Undvik att röra ögon, näsa och mun.
Två personer som står med två meters avstånd från varandra

Tack för att du håller avstånd i sommar!