/

Publicerad:

Befolkningen ökar i Katrineholm

Befolkningsstatistiken för första halvåret 2020 från Statistiska centralbyrån SCB, visar att befolkningen har ökat med 65 personer sedan årsskiftet. Totalt bor det nu 34 820 invånare i Katrineholms kommun.

Befolkningsökningen detta år beror främst på inflyttning. Bostadsbyggandet har under en längre tid i Katrineholm, haft full fart. Bilden föreställer en ny flerfamiljsfastighet i Katrineholm. Foto: Hanna Maxstad

Befolkningsökningen detta år beror främst på inflyttning. Bostadsbyggandet har under en längre tid i Katrineholm, haft full fart. Foto: Hanna Maxstad

– Året har präglats av tuffa utmaningar med anledning av pandemin. Men Katrineholms kommun har fortsatt en stark utveckling inom många områden. Befolkningen har ökat genom inflyttning och bostadsbyggandet har haft full fart. Näringslivet växer och breddas vilket signalerar att det finns ett starkt driv framåt i kommunen. Genom att satsa på ökad attraktionskraft skapar vi förutsättningar för tillväxt och livskvalitet, säger kommunstyrelsens ordförande Göran Dahlström (S).

2015 var året då Katrineholms kommuns slog befolkningsrekord och blev fler än någonsin. Sedan dess har befolkningen stadigt ökat.

Befolkningsmål
I Katrineholms kommuns kommunplan för 2019-2022 anges målet att invånarantalet ska öka till minst 35 500 år 2022. I översiktsplanen som sträcker sig fram till 2030 är målet satt att invånarantalet ska öka till 40 000.

Katrineholms befolkningsökning (årsökningen i parantes):
2019: 34 755 (205)
2018: 34 550 (417)
2017: 34 133 (411)
2016: 33 722 (260)
2015: 33 462 (194)
2014: 33 268 (338)
2013: 32 930 (381)
2012: 32 549 (140)
2011: 32 409

Kontakt

Kommunstyrelsens ordförande

Johan Söderberg (S)

Telefon: 072-235 19 61

Besök: Fredsgatan 38, Katrineholm

Johan Söderberg