/

Publicerad:

Byggstart för nya Järvenskolan

Idag togs det ceremoniella första spadtaget för nya högstadiet Järvenskolan. Ett av de största byggprojekten i kommunens historia. De första eleverna välkomnas hösten 2022.

Det första spadtaget för det nya högstadiet Järvenskolan. I mitten Göran Dahlström (S) kommunstyrelsens ordförande omgärdad av rektor, elever, NCC, nämndordförande med flera.

Det första spadtaget för det nya högstadiet Järvenskolan. I mitten Göran Dahlström (S) kommunstyrelsens ordförande omgärdad av rektor, elever, NCC, nämndordförande med flera.

På gräsplanen mellan Södra skolan och Järvenskolan samlades idag lärare, rektorer, politiker, representanter från Katrineholm Fastighet AB och entreprenören NCC samt media. Tillställningen inleddes med flera tal för att mynna ut i det ceremoniella ”första spadtaget”.

Järvenskolan

Total yta: 8 500 kvm + 1 150 kvm idrottshall
Byggstart: aug 2020
Klart: aug 2022
Antal elever: 1 300
Kostnad: 258 500 000 kronor
Miljökrav: Miljöbyggnad Silver

Järvenskolan arkitektritning 1
Järvenskolan arkitektritning 2
Järvenskolan arkitektritning 3