/

Publicerad:

Fall av Hepatit A i Sörmland

Pressmeddelande från Region Sörmland:
I Sverige pågår sedan april månad en smittspridning av gulsotviruset Hepatit. Flera av fallen i Sverige är kopplade till bruk av narkotiska droger. I Sörmland har hittills fem personer insjuknat, alla i Katrineholmstrakten. Personerna är mellan 30 - 50 år gamla.

- Jag uppmanar personer som kan vara eller riskerar att bli utsatt för smitta att kontakta sjukvården för bedömning om någon åtgärd kan vara aktuell exempelvis vaccination, säger Signar Mäkitalo, Smittskyddsläkare i Sörmland.

Det vanligaste spridningssättet av hepatit A är via infekterad mat och dryck, men det kan också spridas vid nära kontakt, sexuellt och ibland via blod. Från det att man får viruset i kroppen tar det cirka 4 veckor innan man insjuknar i illamående, aptitlöshet, trötthet och får oftast gulfärgad hud, ögon och mörkt urin medan avföringen blir ljus. Sjukdomen går över av sig själv och risken att bli allvarligt sjuk och att dö är låg, mindre än en procent. Man är smittsam två veckor innan man känner sig sjuk och ytterligare en vecka efter att man insjuknat.

Vaccin kan ges upp till två veckor efter smittotillfälle. Om man är äldre än 40 år används gammaglobulin.

Personer som insjuknar kan hjälpa till att stoppa smittspridningen genom att snabbt söka sjukvård. Vården kan ordna med vaccination av de som utsatts för smitta så att fler slipper insjukna.

Läs mer om Hepatit A:

Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats.

Smittskyddsläkarnas information till patient Länk till annan webbplats.

1177 Länk till annan webbplats.