/

Publicerad:

Smittläget inom vård- och omsorg onsdag 22 juli

Av ungefär 1 450 brukare har vi just nu ett bekräftat fall av corona/covid-19 inom vård och omsorg.

– Inga nya konstaterade fall av smitta den senaste veckan. Idag redovisas en person med konstaterad smitta covid-19. Det är samma person som rapporterades in förra veckan. Det är väldigt viktigt att vi fortsätter arbetet med att förhindra att smitta tar sig in i vår verksamhet. Det gäller vår personal men även oss anhöriga som gärna vill träffa våra nära och kära, säger kommundirektör Sari Eriksson.

  • 1 bekräftade fall inom äldre- och demensboenden
  • 0 bekräftade fall inom hemtjänsten
  • 0 bekräftade fall inom verksamheter för funktionsnedsättning (LSS)
  • 0 bekräftat fall vid en privat vårdutförare

Siffrorna uppdateras varje onsdag så länge Socialstyrelsen efterfrågar dessa uppgifter. Läs mer om corona/covid-19 i Katrineholm på corona-sidan.

Fortsätt följa rekommendationerna

Vi vill be alla fortsätta följa rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten för att hålla smittan nere i vår kommun.

  • Håll avstånd och ta personligt ansvar.
  • Stanna hemma när du är sjuk.
  • Var uppmärksam på symtom på covid-19.
  • Tvätta händerna ofta och använd handsprit om du inte kan tvätta dig.
  • Hosta och nys i armvecket.
  • Undvik att röra ögon, näsa och mun.
Två personer som står med två meters avstånd från varandra

Tack för att du håller avstånd i sommar!