/

Publicerad:

Sommarjobb med fokus på folkhälsa

Sex ungdomar har i sommar haft som uppdrag att lära andra ungdomar om beroendeproblematik och få dem att inse riskerna med alkohol, narkotika, doping, tobak och spel om pengar.

Adonai, Tindra, Luliya, Betelihem, Alicia och Felicia - 2020 års ANDTS-ambassadörer. Foto: Josefin Lundin

Adonai, Tindra, Luliya, Betelihem, Alicia och Felicia - 2020 års ANDTS-ambassadörer.

Sex katrineholmsungdomar har haft ett annorlunda sommarjobb. De har nämligen jobbat som ANDTS-ambassadörer. ANDTS handlar om alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar. Ungdomarna har fått göra besök bland annat hos beroendecentrumet Mercur, Polisen samt varit på föreläsningar och deltagit i workshops. De har även genomfört tobakstillsyner och testat så kallade "promilleglasögon". Glasögon som påverkar en på samma sätt som alkohol gör.

- Lärorikt! Jag är tacksam för att ha haft det här jobbet som har lärt mig så mycket. Jag visste till exempel inte att spel om pengar var en sjukdom. Att veta det och kunna berätta om det för att påverka någon i positiv riktning känns bra, säger Betelihem.

Adonai Indrias håller med:
- Jag har lärt mig massor som jag tar med till familj och vänner. När jag sökte jobbet visste jag inte att det skulle vara så kul. Alla delar är viktiga och fler behöver lära sig mer, säger Adonai.

Målen med sommarjobbet är att ungdomarna ska fungera som ambassadörer bland sina kompisar för att välja bort ANDTS, men också att göra ungdomarna delaktiga i länets förebyggande ANDTS-arbete genom att föra fram sin kunskap, tankar och idéer till politiker, tjänstepersoner och beslutsfattare.

- Unga kan påverka unga och delaktighet skapar engagemang. Genom att ge våra ANDTS-ambassadörer får kunskap och verktyg kan de inspirera sina kompisar att fortsätta vara fria från alkohol, tobak, narkotika, dopning och spel om pengar, säger Karin Nordén kommunstrateg vid Katrineholms kommun.

- Våra ANDTS-ambassadörer förtjänar all respekt. De har gjort ett riktigt bra jobb, särskilt med helt förändrade förutsättningar på grund av pandemin, säger Linda Sanderberg från Ungdomsenheten vid Katrineholms kommun.