/

Publicerad:

Ny lag om tillfälliga smittskydds-åtgärder på serveringsställen

Från1 juli gäller träder ny lag i kraft för att förhindra smittspridning på serveringar.

Alla verksamheter som serverar mat eller dryck på plats berörs av den nya lagen.

Kommuner kommer nu att ansvara för såväl tillsyn som eventuella nedstängningar av verksamheter som inte vidtagit tillräckliga smittskyddsåtgärder. Den kommunala nämnd som ansvarar för miljö- och hälsoskydd kommer få ansvaret för tillsynen.

Serveringar som restauranger och barer ska se till att trängsel undviks och att besökare kan hålla ett säkert avstånd från varandra.

Lagen gäller fram till 31 december 2020.

Om smittskydd på serveringsställen på länsstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats.

Lättläst

Från 1 juli gäller en ny lag om tillfälliga
smittskydds-åtgärder på serverings-
ställen.

Det gäller alla verksamheter som
serverar mat och dryck.

Serveringar som restauranger
och barer ska se till att det inte är
trängsel.

De ska också se till att besökare kan
hålla ett säkert avstånd från varandra.

Kommuner kommer att ansvara för att
se till att lagen följs.

Kommuner har rätt att stänga en verksamhet
som inte följer lagen.

Lagen gäller fram till 31 december 2020.