/

Publicerad:

Katrineholm vill ha ett beredskapslager

Fyra till sex nya krisberedskapslager med skyddsutrustning och annat skyddsmaterial ska byggas upp runt om i Europa och svenska myndigheter vill att ett lager ska ligga i Sverige.

Ett beredskapslager i Sverige bör ligga i ett område där logistik- och lagerhållning är goda. Katrineholm har många fördelar för placering av ett beredskapslager. Katrineholm är en ung, expansiv kommun med det unika läget i korsningen mellan två stambanor.

Katrineholm är porten till Stockholmsregionen som står för 51 % av Sveriges BNP (Bruttonationalprodukt) och 44 % av Sveriges befolkning.

Katrineholm har lämnat en intresseanmälan till MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) på vårt utmärkta läge och förutsättningar för ett beredskapslager.