/

Publicerad:

Kartor över områden som kan påverka rätten till ersätt­ning för asyl­sö­kande

Det finns bostadsområden som kommuner har anmält till Migrationsverket som områden med sociala och ekonomiska utmaningar. En asylsökande som flyttar till ett sådant område kan förlora rätten till dagersättning och särskilt bidrag.