/

Publicerad:

Smittläget onsdag 24 juni

Av ungefär 1 450 brukare är det nu två personer som är smittade inom vård och omsorg i Katrineholms kommun.

2 bekräftade fall inom äldre- och demensboenden
0 bekräftade fall inom hemtjänsten
0 bekräftade fall inom verksamheter för funktionsnedsättning (LSS)
0 bekräftat fall vid en privat vårdutförare

Siffrorna uppdateras varje onsdag så länge Socialstyrelsen efterfrågar dessa uppgifter.