/

Publicerad:

Ny busslinje Katrineholm - Kronfågel

Nu kan snart de cirka 800 anställda vid Kronfågel i Valla få möjlighet att arbetspendla på ett tryggt sätt till jobbet. En ny busslinje kommer att trafikera mellan Katrineholm och Kronfågel.

Stefan Toll näringslivschef, Göran Dahlström kommunstyrelsens ordförande och Göran Hallinder produktionsdirektör Kronfågel. Göran Hallinder visar var den tänkta vändplanen för bussen ska byggas. Katrineholms kommun finansierar den nya busslinjen: 186 000 kronor och Kronfågel bekostar vändplanen inklusive busskur till en beräknad kostnad på 350 – 600 000 kronor.

Stefan Toll näringslivschef, Göran Dahlström kommunstyrelsens ordförande och Göran Hallinder produktionsdirektör Kronfågel. Göran Hallinder visar var den tänkta vändplanen för bussen ska byggas. Katrineholms kommun finansierar den nya busslinjen: 186 000 kronor och Kronfågel bekostar vändplanen inklusive busskur till en beräknad kostnad på 350 – 600 000 kronor.

Kronfågel har under en tid framfört förslag till Trafikverket och Sörmlandstrafiken hur de skulle kunna underlätta och trafiksäkra arbetspendlarnas bussresa till Kronfågel. Bland annat måste pendlarna idag korsa riksväg 55 för att kunna ta bussen till Katrineholm. Dagens befintliga linjebussar passar inte Kronfågels skifttider, de allra flesta tvingas att bilpendla till sitt arbete.

– Vi har nått vägs ände i de diskussionerna. Nu går vi in och lägger till en extra linje mellan Katrineholm och Kronfågel, med start i december i år. Med den nya busslinjen blir resan säkrare och miljövänligare. Kronfågel är det största privata företaget i kommunen och bland de största i regionen. Förutom att vara en trygg arbetsgivare så gör de en stor samhällsinsats. De har 33 olika nationaliteter anställda i företaget, säger Göran Dahlström (S) kommunstyres ordförande.

– Vi har varit bekymrade för trafiksituationen. Särskilt vid riksväg 55. Den nya linjen löser många problem för oss. Jag har redan hört flera medarbetare som berättat att de skulle välkomna en sån här lösning, säger Göran Hallinder produktionsdirektör vid Kronfågel i Valla.

Katrineholm Resecentrum - Kronfågel, Valla
Startar med den nya tidtabellen i december 2020.
Vanligt busskort gäller.
Totalt handlar det om fyra avgångar – två i vardera riktningen. Tiderna matchas mot arbetstiderna.
Bussen stannar på alla befintliga hållplatser mellan Katrineholm (Resecentrum) och Kronfågel.
Trafik måndag – fredag.