/

Publicerad:

Människor med HBTQ-flagga

Foto: Katrineholms kommun/Josefine Karlsson

Katrineholms kommun fortsätter arbetet med jämställdhet & HBTQ

Den övergripande handlingsplanen för kommunens jämställdhetsarbete antogs i februari i år. Nu fortsätter arbetet med att uppdatera handlingsplanerna för HBTQ.

Katrineholms kommun har sedan 2010 arbetat systematiskt med jämställdhet i allt från planering och genomförande, till uppföljning i samband med delårsrapporter samt årsredovisningar. HBTQ har under de senaste åren också haft en central plats i kommunens arbete och så kommer det att förbli.

HBTQ fortsätter ha en stark plats i kommunens arbete

Under 2017 utbildades alla kommunens anställda inom HBTQ via RFSL. Denna insats finansierades av Socialstyrelsen efter en ansökan från kommunen.

HBTQ-utbildning är nu en del av kommunens utbildningspaket. Varje år ska minst ett utbildningstillfälle erbjudas de anställda som behöver uppdatera sina kunskaper men även nyanställda. Nästa utbildningstillfälle kommer att vara till våren 2021 på grund av rådande omständigheter.

MOGAI, kommunens HBTQ-kafé, fortsätter bedrivas på Perrongen med sista träffen denna vecka innan ett sommaruppehåll. Runt tio personer besöker MOGAI varje vecka.

Handlingsplanerna uppdateras

Just nu fokuserar kommunens verksamheter på att uppdatera handlingsplanerna inom HBTQ som de certifierade verksamheterna tog fram i och med utbildningen. Ett nätverk har också bildats för att driva arbetet framåt, byta erfarenheter och kunskap. Nya verksamheter som inte blev certifierade 2017 kommer också att bjudas in, till exempel Lyckliga Gatorna.

“Varje dag pratar vi i Lyckliga Gatornas verksamhet om allas lika värde och allas rätt till delaktighet. Vi ser utbildning inom HBTQ-frågor som en otroligt viktig del i arbetet och tänker att vi framåt behöver arbeta strategiskt med dessa frågor” säger Johanna Karlsson från Lyckliga Gatorna.

Hjälp med att belysa problemen

Har du önskemål, tankar eller på annat sätt vill bidra till kommunens arbete kring jämställdhet och HBTQ-frågor så kan du höra av dig till oss.

“Detta arbete kan inte bedrivas av en liten grupp människor utan det är tillsammans med alla i vår kommun som vi kan bli så bra som möjligt. Vi behöver hjälp att belysa problem och utvecklingsområden” säger kommunstrateg Henrik Skogberg.

Arbetet med dessa frågor behövs fortfarande

“Vi har aldrig jobbat klart med frågor kring jämställdhet utan det måste ständigt hållas levande” fortsätter kommunstrategen.

I kommunplanen 2019-2022 går att läsa: Jämställdhets- och HBTQ-arbetet ska både genomsyra kommunens personalpolitik och sätta sin prägel på all kommunal verksamhet.

Varje förvaltning har en processledare inom jämställdhet för att vi tillsammans ska leda jämställdhetsarbetet framåt inom hela kommunen.

Kontakt vid frågor
Henrik Skogberg
Kommunstrateg
E-post henrik.skogberg@katrineholm.se
Telefon: 0150-570 78

Katrineholms kommun i Pride-tåget 2019

Foto: Katrineholms kommun/Josefine Karlsson