/

Publicerad:

800 000 kronor

till Lyckliga Bibblan!

Regeringens treårssatsning på Stärkta bibliotek har beviljat Lyckliga Bibblan i Katrineholm bidrag att fortsätta sin verksamhet även under tredje och sista året.

Regeringen har gett Statens Kulturråd i uppdrag att genomföra en satsning på landets folkbibliotek under en treårsperiod, 2018-2020, ett uppdrag kallat Stärkta bibliotek. Syftet är att öka utbudet och bibliotekens tillgänglighet i hela landet.

Katrineholms bibliotek har fått projektmedel i två år och har nu även blivit beviljat medel för år tre. Bidraget har använts till att starta projektet Lyckliga Bibblan. Det är en kommunal verksamhet som ska stärka det demokratiska samhället genom att göra biblioteket mer tillgängligt för en målgrupp som vanligtvis är svår att nå. Målgruppen är vuxna personer i socioekonomiskt utsatta områden i kommunen.

– Genom Lyckliga Bibblan har vi velat göra biblioteket tillgängligt även där det finns ett informations- och kommunikationsglapp. I projektet arbetar bibliotekarie samt språk- och kulturcoacher – det är medarbetare som kan kommunicera med målgruppen både språkligt och på ett kulturellt plan, berättar projektledare Syrjeva Berberi.

Under två år har Lyckliga Bibblan skapat aktiviteter som riktar sig till dessa vuxna i utsatta områden, men självklart är alla välkomna att delta. Bland annat har bokcirkel på lätt svenska, datorhandledning, stickkafé och bokcirkel till vana läsare genomförts. I projektet har kommunen även ökat samarbetet med andra aktörer som jobbar med samma målgrupp, som till exempel Viadidakt arbetsmarknad, Familjecentralen, MIKA-projektet med flera.

Under våren och tiden med restriktioner på grund av pandemin har Lyckliga Bibblan tvingats ställa in en del aktiviteter, men har ändå träffats i mindre grupper och framförallt jobbat med att upplysa och utbilda i bibliotekets digitala tjänster. Den största aktiviteten just nu är att skapa en stor gemensam Coronafilt – en nationell utmaning kommuner emellan.

­– Nu har vi fått beviljat medel även för år tre och det känns helt fantastiskt! Det är ett kvitto på och ett erkännande att det vi gjort är bra och vi vet ju att det är viktigt. Jag är så glad, säger Syrjeva Berberi.