/

Publicerad:

Smittläget onsdag 10 juni

Just nu har vi inga smittade inom vård- och omsorg i Katrineholms kommun. Det finns ett bekräftat fall vid en privat vårdutförare. Kommundirektör Sari Eriksson svarar på kritiken om att svensk äldreomsorg har misslyckats. Lyssna på samtalet mellan kommunikationschef Pascal Tshibanda och kommundirektör Sari Eriksson.

Av ungefär 1 450 brukare är det nu en person som är smittade inom vård och omsorg i Katrineholms kommun.

0 bekräftade fall inom äldre- och demensboenden
0 bekräftade fall inom hemtjänsten
0 bekräftade fall inom verksamheter för funktionsnedsättning (LSS)
1 bekräftat fall vid en privat vårdutförare

Siffrorna uppdateras varje onsdag så länge Socialstyrelsen efterfrågar dessa uppgifter.

Socialstyrelsen, som har ett statligt uppdrag att värna hälsa, välfärd och tillgång till vård och omsorg, begär in uppgifter om smittspridning från landets alla kommuner. Katrineholms kommun sammanställer information om smittspridning och skickar uppgifterna till Socialstyrelsen. Samma siffror visar vi här.

Vi rapporterar antalet bekräftade fall av covid-19 inom vård och omsorg i både kommunal och privat regi i Katrineholms kommun. Rapporteringen är en nulägesbild.