/

Publicerad:

Smittläget onsdag 3 juni

Kommundirektör Sari Eriksson svarar på frågor om smittläget och hur Corona påverkar ekonomin i Katrineholms kommun.

Av ungefär 1 450 brukare är det nu två personer som är smittade inom vård och omsorg i Katrineholms kommun.

1 bekräftat fall inom äldre- och demensboenden
1 bekräftat fall inom hemtjänsten
0 bekräftade fall inom verksamheter för funktionsnedsättning (LSS)