/

Publicerad:

Smittläget onsdag 27 maj

Kommundirektör Sari Eriksson svarar på frågor om smittläget idag och hur situationen ser ut på äldreboenden i Katrineholm, samt vad kommunen gör för att hålla smittan borta.

Av ungefär 1 450 brukare är det nu 3 personer som är smittade inom vård och omsorg i Katrineholms kommun.

2 bekräftade fall inom äldre- och demensboenden
1 bekräftat fall inom hemtjänsten
0 bekräftat fall inom verksamheter för funktionsnedsättning (LSS)

Siffrorna uppdateras varje onsdag så länge Socialstyrelsen efterfrågar dessa uppgifter.