/

Publicerad:

Åsporten öppnar för bostäder

Åsporten Förvaltning AB/Coneco flyttar hela sin verksamhet till Katrineholms Logistikcentrum. På dess nuvarande plats planerar Katrineholms kommun att bygga 70 nya bostäder samt en förskola.

Coneco behöver mer mark för att förverkliga sina framtidsplaner och Katrineholm behöver kunna erbjuda mer detaljplanerad mark till näringsliv och byggföretag. Med gemensamma krafter och intressen, öppnade detta gäng upp Åsporten för bostadsbygge. Ove Svensson styrelseordförande Coneco, Mats Lundevaller mark & exploateringschef, Jonas Zetterblom delägare Coneco, Stefan Toll näringslivschef, Christer Sundqvist (M), Mats Gillstam VD/ägare Coneco och Göran Dahlström (S).

Coneco behöver mer mark för att förverkliga sina framtidsplaner och Katrineholm behöver kunna erbjuda mer detaljplanerad mark till näringsliv och byggföretag. Med gemensamma krafter och intressen, öppnade detta gäng upp Åsporten för bostadsbygge. Ove Svensson styrelseordförande Coneco, Mats Lundevaller mark & exploateringschef, Jonas Zetterblom delägare Coneco, Stefan Toll näringslivschef, Christer Sundqvist (M), Mats Gillstam VD/ägare Coneco och Göran Dahlström (S).

Coneco AB har under en tid letat mark för att kunna expandera sin verksamhet. Katrineholms kommun letar också mark för att kunna bygga fler bostäder och erbjuda näringsliv nya möjligheter till etableringar. Idag undertecknades en markbytesaffär, nu kan båda parter sluta leta mark.

– Här på Åsporten planerar vi för sjuttio nya bostäder samt en ny förskola med sex – åtta avdelningar. Katrineholm vill befolkningsmässigt växa till 40 000 invånare till 2030. En viktig framgångsfaktor är att vi fortsätter bygger bostäder. Här vid Åsporten är ett fantastiskt läge. Naturen direkt utanför dörren och närhet till centrala Katrineholm. Nu ser jag fram emot olika byggförslag från våra lokala byggentreprenörer, säger Göran Dahlström (S) kommunstyrelsens ordförande.

– Vi har varit trångbodda en längre tid och har dessutom behov av mer mark eftersom vi planerar för stora investeringar de närmaste åren, berättar Mats Gillstam VD och delägare i Coneco AB. Vi har idag 28 000 kvm markyta och byter till oss 35 000 kvm med möjlighet att expandera till 55 000 kvm.

– Den här markrockaden kommer också att gynna miljön i centrala Katrineholm. Eftersom en del av den tunga trafiken kommer att försvinna i och med detta markbyte, säger Christer Sundqvist (M) kommunstyrelsens vice ordförande.

Coneco AB påbörjar flytten redan idag och kommer att succesivt ha flyttat all verksamhet och byggnader inom två år. Katrineholm kommer under hösten i år att påbörja detaljplaneringen för Åsporten. Målet är att första spadtaget för bostäderna tas tidigt 2023.

Ärendet om markaffären kommer att tas upp för beslut i kommunstyrelsens sammanträde onsdag den 27 maj.

En idéskiss hur de 28 000 kvadratmeterna ska användas.

En idéskiss hur de 28 000 kvadratmeterna ska användas.