/

Publicerad:

Smittläget onsdag 20 maj

Kommundirektör Sari Eriksson svarar på frågor om smittläget idag, om hur läget varit för vård och omsorg under tiden med Corona/covid-19, samt situationen för studenter och möjligheter framåt med nya feriejobb.

Smittläget i Katrineholms kommun onsdag 20 maj

Av ungefär 1 450 brukare är det nu 2 personer som är smittade inom vård och omsorg i Katrineholms kommun.

  • 1 bekräftade fall inom äldre- och demensboenden
  • 1 bekräftat fall inom hemtjänsten
  • 0 bekräftat fall inom verksamheter för funktionsnedsättning (LSS)

Siffrorna uppdateras varje onsdag så länge Socialstyrelsen efterfrågar dessa uppgifter.