/
/

Publicerad:

Pressmeddelande: Katrineholm på plats 17 i årets miljörankning

Årets miljörankning för 2020 är här och Katrineholms kommun landar på plats 17 av Sveriges 290 kommuner och på plats 3 av 136 i kommungruppen Mindre städer och landsbygdskommuner.

– Det känns väldigt roligt att vårt miljöarbete uppmärksammas! Vi vet att vi är bra på att integrera hållbarhetsfrågorna i vår verksamhet - och detta är ju ett starkt kvitto på att vi är på rätt väg, säger kommunstyrelsens ordförande Göran Dahlström (S).

Förra året (2019) hamnade Katrineholms kommun på plats 40, 2018 på plats 34 och 2017 på plats 11. I år landar Katrineholms kommun på plats 17 i Sverige och på plats 1 av 9 i Södermanlands län. Katrineholm landar även på plats 3 av 136 i kommungruppen Mindre städer och landsbygdskommuner.

– Ibland är det svårt att nå ut med alla de hållbara saker som vi faktiskt gör i vår verksamhet, därför är det fantastiskt kul när det jobb vi gör uppmärksammas. Jag vill passa på att rikta ett stort tack till alla som arbetar med frågan ute i våra verksamheter - det är ni som gör jobbet, säger Linda Aldebert miljöstrateg/kommunekolog i Katrineholms kommun.

Det här gör vi:

  • Vi skapar tätortsnära rekreationsområden, nu senast med nya Forssjö friluftsområdelänk till annan webbplats.
  • Vi har färdigställt en naturutställning i Tornstugan (fågeltorn vid Näsnaren) som kan bokas gratis för skolklasser och föreningar.
  • Vi arbetar aktivt med kampanjer för att minska nedskräpningenlänk till annan webbplats.
  • Vi bygger bihotell och sätter upp fågelholkar för ökad biologisk mångfald.
  • Vi har sorterat bort över 100 olika kemiska produkter ur vår verksamhet som vi inte behöver.
  • Vi utreder möjligheterna att bygga våtmarker för att klimatanpassa tätortenlänk till annan webbplats och minska utsläpp av miljöfarliga ämnen.
  • Under 2019 har vi minskat våra utsläpp av växthusgaser med 274 ton C02. Det här har vi gjort genom att byta ut våra fossildrivna fordon till mer klimatsmarta alternativ, och genom att införa mer vegetarisk kost, minska mängden kött och köpa lokala råvaror i säsong.
  • Vi fokuserar på att uppnå hållbarhetsmålen i Agenda 2030länk till annan webbplats.

Om rankningen

Aktuell Hållbarhet har varje år sedan 2009 skickat ut en kommunenkät. Rankningen baseras på deras egen kommunenkät samt på aktuell data från 11 andra källor, bland annat statistik från Naturvårdsverket, Vattenmyndigheten, SCB, Kolada och Avfall Sverige. I år ingår också en helt ny del kopplad till klimatdata.

Kontakt

Miljöstrateg/kommunekolog

Linda Aldebert

Telefon: 0150-568 25, 0150-577 00 (kundtjänst)

Besök: Trädgårdsgatan 1, Katrineholm