/

Publicerad:

Antal smittade inom vård och omsorg 13 maj

Av ungefär 1 450 brukare är det nu 0.41 % som är smittade inom vård och omsorg i Katrineholms kommun.

Kommunikationschef Pascal Tshibanda intervjuar kommundirektör Sari Eriksson som svarar på frågor om smittläget onsdag 13 maj.

Vi rapporterar antalet bekräftade fall av covid-19 inom vård och omsorg i både kommunal och privat regi i Katrineholms kommun. Rapporteringen är en nulägesbild.

  • 4 bekräftade fall inom äldre- och demensboenden
  • 1 bekräftat fall inom hemtjänsten
  • 1 bekräftat fall inom verksamheter för funktionsnedsättning (LSS)

Siffrorna uppdateras varje onsdag klockan 12 så länge Socialstyrelsen efterfrågar dessa uppgifter.

Socialstyrelsen, som har ett statligt uppdrag att värna hälsa, välfärd och tillgång till vård och omsorg, begär in uppgifter om smittspridning från landets alla kommuner. Katrineholms kommun sammanställer information om smittspridning och skickar uppgifterna till Socialstyrelsen.