/

Publicerad:

Fler flyttar till Katrineholm

Befolkningsstatistiken för första kvartalet 2020 från Statistiska centralbyrån SCB, visar att Katrineholm har ökat med 58 personer sedan årsskiftet. Totalt bor det nu 34 813 invånare i Katrineholms kommun.

Byggandet av bostäder är kanske ännu viktigare under dessa tider, säger Göran Dahlström. Foto: Hanna Maxstad

Byggandet av bostäder är kanske ännu viktigare under dessa tider, säger Göran Dahlström. Foto: Hanna Maxstad

Inflyttningen till kommunen är fortsatt stark. Det är fler som flyttar till Katrineholms kommun än från (+72). Födelsesiffrorna är något lägre än motsvarande period förra året. Dödstalen ligger i nivå med tidigare statistik.

– Bostäder, bostäder, bostäder. Vi har massor med bostadsprojekt i kommunen. Nu är det viktigt att de pågående byggs färdigt och de planerade projekten sätts igång. Det är betydelsefullt för Katrineholm att ha en bra motor för att stimulera tillväxten samt att säkra arbetstillfällen. Det är särskilt viktigt i dessa tider, säger Göran Dahlström (S) kommunstyrelsens ordförande. Jag tror att vi kommer att få se en minskad inflyttninstakt till kommunen under resten av året.

Befolkningsmål:
I Katrineholms kommuns kommunplan för 2019-2022 anges målet att invånarantalet ska öka till minst 35 500 år 2022. I översiktsplanen som sträcker sig fram till 2030 är målet satt att invånarantalet ska öka till 40 000.

Katrineholms befolkningsökning (årsökningen i parantes):
2019: 34 755 (205)
2018: 34 550 (417)
2017: 34 133 (411)
2016: 33 722 (260)
2015: 33 462 (194)
2014: 33 268 (338)
2013: 32 930 (381)
2012: 32 549 (140)
2011: 32 409

Kontakt

Kommunstyrelsens ordförande

Johan Söderberg (S)

Telefon: 072-235 19 61

Besök: Fredsgatan 38, Katrineholm

Johan Söderberg