/

Publicerad:

Smittoläget i Katrineholms kommun 6 maj

Kommundirektör Sari Eriksson svarar på frågor om smittoläget idag, om antalet smittade och varför kommunen väljer att inte redovisa smittoläget mer detaljerat.

Smittoläget inom vård och omsorg 6 maj 2020

Av totalt 1 450 brukare finns:

7 bekräftade fall inom äldre- och demensboenden

3 bekräftade fall inom hemtjänsten

0 bekräftade fall inom verksamheter för funktionsnedsättning (LSS)


Siffrorna uppdateras varje onsdag klockan 12 så länge Socialstyrelsen efterfrågar dessa uppgifter.