/

Publicerad:

Katrineholm coronamöblerar de offentliga rummen

Stadsparken i Katrineholm är en populär samlingsplats. När parkbänkarna kom ur sitt vinteride placerades de ut som vanligt, ingen hänsyn till fysiskt distanstagande. Kommunstyrelsens ordförande och vård- och omsorgsnämndens ordförande tog därför saken i egna händer och möblerade om i Stadsparken.

Göran och Ulrica var lite trötta i sina ryggar efter att ha möblerat om Stadsparken i Katrineholm.

Göran och Ulrica var lite trötta i sina ryggar efter att ha möblerat om Stadsparken i Katrineholm.

– Svärmor uppmärksammade mig på att ett äldre sällskap har för vana att vid lunch samlas i Stadsparken för lite socialt umgänge. Parkbänkarna placeras alltid ut som en biosittning vänd mot scenen. Är man ett sällskap på ungefär 6-8 personer blir det svårt att samtala med varandra om man sitter i en rad bredvid varandra, berättar Göran Dahlström (S) kommunstyrelsens ordförande.

Efter ett sedan länge inplanerat möte med, en intet ont anande, Ulrica Truedsson (S) ordförande vård- och omsorgsnämnden, föreslog Göran att de skulle cornamöblera Stadsparken. De gick ut tillsammans och fick omgående hjälp av Rosa och Anna vid service och teknikförvaltningen. De fyra möblerade om Stadsparken på 40 minuter.

– Inom vård- och omsorg ser vi just nu över hur vi ska anpassa våra utemiljöer så att brukare kan ta emot besök från anhöriga. Ska vi flytta isär bänkar, behöver vi komplettera med fler sittplatser, i vissa kommuner har man monterat plexiglas mellan sittplatserna. Allt detta tittar vi på för att göra det möjligt för anhöriga att besöka sina äldre nu i sommar, säger Ulrica Truedsson.

– Vi fortsätter även att kika på våra övriga offentliga rum i kommunen. Om vi behöver justera sittmöblerna så de har bra avstånd mellan varandra och ändå fungerar som en mindre samlingsplats. Däremot tror jag inte att det blir Ulrica och jag som flyttar de möblerna, avslutar Göran Dahlström.

Övriga offentliga rum ska och coronamöbleras, vid behov. Inom kommunens särskilda boenden pågår det just nu ett arbete med att möjligöra för anhöriga att under sommaren kunna besöka sina äldre släktingar.

Övriga offentliga rum ska och coronamöbleras, vid behov. Inom kommunens särskilda boenden pågår det just nu ett arbete med att möjligöra för anhöriga att under sommaren kunna besöka sina äldre släktingar.

Kontakt

Kommunstyrelsens ordförande

Johan Söderberg (S)

Telefon: 072-235 19 61

Besök: Fredsgatan 38, Katrineholm

Johan Söderberg