/

Publicerad:

Trafikinformation: begränsade körriktningar i korsningen Fabriksgatan/Vasavägen vecka 19-21

Mellan vecka 19 till 21 (den 6 till 20 maj) kommer körriktningarna i korsningen Fabriksgatan/Vasavägen vara begränsade. Du kommer att ha möjlighet att passera i samtliga riktningar men du behöver vända vid olika målpunkter för att sedan ta dig tillbaka till korsningen. Följ tillfällig orange vägvisning.

Bakgrund

Arbetet vid Vasavägen och sträckan Fabriksgatan-Fredsgatan är en del av ombyggnationen av Katrineholms nya stråk. Vi skapar en trygg miljö med en ny
cirkulationsplats i korsningen Fabriksgatan/Vasavägen, smalnar av från fyra till två
körfält, bygger cykelöverfarter, planterar träd och skapar ytor för bil- och cykelparkering.

Aktuell trafikinformation

Vägarbeten i Katrineholm påverkar trafiksituationen. På vår trafikinformationssida kan du hålla dig uppdaterad om pågående arbeten i, på eller i anslutning till vägområdet samt grävarbeten inom Katrineholms kommun.

Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Telefon: 0150-570 00

Öppettider: måndag till fredag klockan 8-16. Lunchstängt klockan 12-13.
Tillgänglighet: tillgänglighet för besökare

Observera att vi endast tar emot bokade besök. Övriga besök hänvisar vi till Kontaktcenter på Djulögatan 31B i Katrineholm.