/

Publicerad:

Aktuellt smittoläge

Presentation av antal bekräftade fall av covid-19 inom vård och omsorg i både kommunal och privat regi i Katrineholms kommun.

Vi vill att alla ska känna sig trygga i vår verksamhet. Vi värnar rätten till den personliga integriteten och därför kommenterar vi inte enskilda brukare, personal eller elever i vår verksamhet.

Vi följer lagarna, Offentlighets- och sekretesslagen och Patientsäkerhetslagen, samt de olika statliga expertmyndigheternas råd.

Socialstyrelsen, som har ett statligt uppdrag att värna hälsa, välfärd och tillgång till vård och omsorg, begär in uppgifter om smittspridning från landets alla kommuner. Katrineholms kommun sammanställer information om smittspridning och skickar uppgifterna till Socialstyrelsen.

Varje onsdag kommer vi på sidan katrineholm.se/corona Länk till annan webbplats. presentera antal bekräftade fall av covid-19 inom vård och omsorg i både kommunal och privat regi i Katrineholms kommun. Rapporteringen är en nulägesbild. I denna första rapportering saknas dock uppgifter från några privata utförare av hemtjänst, de kommer dock att presenteras på onsdag.

Smittoläge 4 maj 2020

Av totalt 1 450 brukare finns:

  • 8 bekräftade fall inom äldre- och demensboenden
  • 2 bekräftade fall inom hemtjänsten
  • 1 bekräftat fall inom verksamheter för funktionsnedsättning (LSS)

Siffrorna gäller 2020-05-04 och kommer att uppdateras 2020-05-06, och därefter varje onsdag klockan 12 så länge Socialstyrelsen efterfrågar dessa uppgifter.