/

Publicerad:

Skogsavverkning i Laggarhult, Krämbol & Björkvik

Under april och maj genomför vi skogsavverkningar i Laggarhult, Krämbol och Björkvik. Anledningen är att stoppa spridningen av granbarkborrar som angripit delar av våra frilufts- och naturkänsliga områden. Vi gör det också för att skydda och rädda andra delar av naturkänslig mark och skog.

För att inte riskera att mer skog angrips av granbarkborrar har Katrineholms kommun beslutat att avverka delar av skogsområden i Laggarhult, Krämbol och Björkvik och därmed bekämpa spridningen. Vi kommer att ta extra hänsyn till naturen då vi avverkar i frilufts- och naturkänsliga områden. Just för att det är områden som behöver skyddas är det extra viktigt att vi stoppar spridningen av granbarkborren så snart som möjligt. Vi kommer även att sätta upp fällor för att stoppa spridningen.

Vill du veta mer om vilka områden som berörs? På vår sida om skogsvård kan du läsa mer om hur vi tar hand om våra skogar och aktuell skogsavverkning.

När: April och maj 2020
Plats: Skogsområden i Björkvik, Krämbol och Laggarhult
Kontakt:
Linda Aldebert, kommunekolog, samhällsbyggnadsförvaltningen 0150-568 25
Mats Lundevaller, mark- och exploateringschef, Samhällsbyggnadsförvaltningen 0150-571 68
John Wallin, Skogssällskapet 0150-165 25