/

Publicerad:

Gymnasieelever uppmanas att lämna förslag till alternativt studentfirande

Idag går rektorerna ut med en uppmaning till sistaårseleverna vid gymnasieskolorna att lämna förslag på hur Katrineholms kommun kan genomföra examensdagen den 6 juni.

Studenten kommer inte att ställas in men däremot kommer den inte att genomföras på samma sätt som tidigare år på grund av den rådande situationen med Covid-19 som vi befinner oss i. Rektorerna har bett respektive klass att formulera sina tankar och förslag till hur skolan kan genomföra examensdagen. Varje klass kommer få utse en representant som för en dialog med rektorerna. Därefter bjuds representanterna in till ett möte där man diskuterar de förslag som kommit in. Efter mötet kommer skolan att fatta ett beslut om hur firandet ska gå till utifrån gällande råd från Folkhälsomyndigheten.

Frågor från media

Journalister som vill veta mer om beslutet kontaktar Johan Söderberg, ordförande i Bildningsnämnden.

Telefon: 0150-568 71
Mejl: johan.soderberg@katrineholm.se

Studentmössa

Foto: Therese Larsson