/

Publicerad:

Lövatunneln är en rökfri miljö

Nu förtydligar vi att Lövatunneln (järnvägstunneln) i centrala Katrineholm är en rökfri miljö. Det här gör vi med hjälp av skyltar om rökförbud som vi satt upp i Lövatunneln. Sedan tidigare finns det även skyltar som informerar om rökförbudet vid trappor, på perronger samt vid busshållplatsen vid resecentrum.

Bakgrund

Att Lövatunneln även omfattas av rökförbud beror på att det rökförbud, som tidigare bara gällde platser avsedda för personer som reser med kollektivtrafik, har utökats till att även omfatta utomhusmiljöer i anslutning till dessa platser.

Syftet med det utökade rökförbudet i Lövatunneln är att öka tillgängligheten så att alla ska kunna använda kollektivtrafiken utan att besväras av rökning. Lövatunneln är inte bara en länk som binder samman centrum och norra Katrineholm. Tunneln är även den enda länken till spår 3 och 4. Det innebär att tunneln räknas som en gångbana i anslutning till spårområdet.

Rökförbudet inom kollektivtrafiken gäller flera områden:

  • platser utomhus i anslutning till av- och påstigning, till exempel busshållplatser, perronger och taxizoner,
  • platser utomhus som på annat sätt är avsedda för resenärer, exempelvis biljettområden och gångbanor i anslutning till spårområden.

Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Telefon: 0150-570 00

Öppettider: måndag till fredag klockan 8-16. Lunchstängt klockan 12-13.
Tillgänglighet: tillgänglighet för besökare

Observera att vi endast tar emot bokade besök. Övriga besök hänvisar vi till Kontaktcenter på Djulögatan 31B i Katrineholm.