/

Publicerad:

Tillfälligt stopp att boka lokaler och anläggningar

För att minska risken för smittspridning kan inte externa besökare boka in sig i kommunens uthyrningsbara lokaler en tid framöver.

Med anledning av Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar för att förhindra smitta av covid-19 erbjuds inte externa besökare att boka in sig i kommunens uthyrningsbara lokaler och anläggningar. Detta för att minska på resandet och begränsa risken för smittspridning då en stor mängd besökare samlas.

Externa besökare definieras geografiskt som de som inte är medlemmar/invånare i Katrineholms kommun.

Beslutet togs fredag 9 april av service- och tekniknämndens ordförande Anneli Hedberg på delegation av service- och tekniknämnden.

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och bevakar händelseutvecklingen rörande corona/covid-19. Läs mer om Katrineholms kommuns arbete med corona/covid-19.

Frågor från media

Journalister som vill veta mer om beslutet kontaktar Anneli Hedberg.

Anneli Hedberg
Service- och tekniknämnden
Katrineholms kommun

Telefon: 0150-568 18
Mejl: anneli.hedberg@katrineholm.se