/

Publicerad:

Brev till hyresvärdar om dumpning

Med anledning av så kallad social dumpning har Katrineholms kommun skickat brev till samtliga hyresvärdar.

Brevet
Med anledning av att Katrineholms kommun uppmärksammat att så kallad social dumpning förekommer i kommunen skickar vi detta brev till er som hyresvärd. Det är givetvis upp till er på vilket sätt ni hanterar en förfrågan om att hyra en bostad hos er. Med detta brev vill vi räta ut frågetecken som vi stött på med anknytning till social dumpning.

Social dumpning handlar om att en kommun försöker flytta över individer som de anser är förknippade med kostnader till andra kommuner. Det kan vara bland annat genom att aktivt uppmuntra personer att flytta till en annan kommun. Kontakten med hyresvärden sker ofta via den potentiella hyresgästen men på mer eller mindre direkt uppdrag av kommunen.

Som ni känner till är det hyresvärdens uppgift att säkerställa att nya hyresgäster har en långsiktig betalningsförmåga. Det innebär att man åtminstone ska ha en betalningsförmåga som sträcker sig längre än en månad.

Ingen har automatiskt rätt till ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd) utan alla ärenden prövas individuellt och prövningen av rätten till bistånd sker varje månad. Att en hyresgäst haft rätt till ekonomiskt bistånd i en kommun innebär inte att en ny kommun kommer göra samma bedömning. Man ska med andra ord inte räkna med att kommunens socialtjänst kommer att betala hyran oavsett vem hyresgästen är eller att hyran kommer betalas tillsvidare bara för att den har betalats av socialtjänsten i en kommun (vare sig det är Katrineholms kommun eller en annan kommun) en viss månad.

Kommunen arbetar på flera håll med att motverka social dumping. Framförallt gentemot kommunerna som använder det systematiskt. Om ni har frågor om detta eller andra delar som berör social dumpning är ni välkomna att höra av er till oss. Vår kontaktperson är Peder Svanqvist, han nås via kommunens växel 0150-570 00.

Med vänliga hälsningar

Sari Eriksson
Kommundirektör