/

Publicerad:

Åtgärder till företag & föreningar

Effekterna av coronautbrottet slår hårt mot hela samhället. För att värna det lokala näringslivet och föreningslivet ser kommunledningen att det nu krävs åtgärder för att underlätta för företagen.

Idag presenterades ett åtgärdspaket som ska underlätta för företag och föreningar. Stefan Toll näringslivschef, Göran Dahlström (S) kommunstyrelsens ordförande, Carina Lloyd näringslivsutvecklare och Christer Sundqvist (M) kommunstyrelsens vice ordförande. Foto: Geza Simon

Idag presenterades ett åtgärdspaket som ska underlätta för företag och föreningar. Stefan Toll näringslivschef, Göran Dahlström (S) kommunstyrelsens ordförande, Carina Lloyd näringslivsutvecklare och Christer Sundqvist (M) kommunstyrelsens vice ordförande. Foto: Geza Simon

Katrineholms kommun tillsammans med KFAB, KIAB och SVAB beslutar att följande näringslivsfrämjande och föreningsfrämjande åtgärder ska vidtas omedelbart inom kommunkoncernen:

· Betalningsanstånd kan ges till företag efter överrenskommelse vid förfrågan, på avgifter inom vatten och avlopp, sophämtning, tillstånd- och tillsynsavgifter enligt bland annat miljöbalken, plan- och bygglagen, alkohollagen samt nya tobakslagen till och med sista maj.

· Betalningsanstånd kan ges för företag efter överrenskommelse vid förfrågan, på markarrenden, hyror i kommun- och KFAB/Kiab ägda lokaler och anläggningar till och med sista maj.

· Inriktning att korta ned betaltider till kommunens leverantörer genom skyndsam hantering av fakturor och betalning av dessa för att på så sätt bidra till att stärka företagens likviditet.

· Kommunens riktlinjer ska möjliggöra att restauranger kan öppna sina uteserveringar omedelbart (om Polisen beviljar ansökan).

· Möjliggöra större markupplåtelser än vanligt för uteserveringar.

· Underlätta för butiker som i mindre skala vill flytta ut sin verksamhet på gatan.

· Avbokningsavgifter för kommunala lokaler tas inte ut.

· Verksamhetskritiska tillstånds- och tillsynsärenden prioriteras.

· Tillsyn vid verksamheter sker enligt behov och tid för genomförande av åtgärder enligt gällande lagar och regler med hänsyn till företagens situation.

· Restaurang Gjutaren vid restaurangskolan stängs den 25 mars.

· Åtgärderna gäller från och med 23 mars.

Mer information finns på våra coronasidor.