/

Publicerad:

Katrineholm levererar fantastiskt bokslut för 2019

Katrineholms årsredovisning för 2019 är kommunens femtonde bokslut i rad med ett plusresultat. Det senaste är ett fantastiskt bra bokslut.

Lite glädje, trots orostider. Katrineholm presenterade ett mycket bra bokslut för 2019. Susanne Sandlund personal/ekonomichef, Göran Dahlström (S) kommunstyrelsens ordförande, Anna Marnell verksamhetscontroller och Christer Sundqvist (M) kommunstyrelsens vice ordförande. Foto: Geza Simon

Lite glädje, trots orostider. Katrineholm presenterade ett mycket bra bokslut för 2019. Susanne Sandlund personal/ekonomichef, Göran Dahlström (S) kommunstyrelsens ordförande, Anna Marnell verksamhetscontroller och Christer Sundqvist (M) kommunstyrelsens vice ordförande. Foto: Geza Simon

Katrineholms årsredovisning för 2019 redovisar för femtonde året i rad plusresultat. Inte mindre än 51,1 miljoner kronor.

– Resultatet är fantastiskt bra, inte minst med tanke på att det i början av året stod tydligt att både socialnämnden och vård- och omsorgsnämnden hade en oroande kostnadsutveckling, säger Göran Dahlström (S) kommunstyrelsens ordförande.

I början av 2019 visades illavarslande ekonomiska prognoser.

– Vi i kommunstyrelsen fattade därför redan i mars 2019 ett beslut med inriktningen att alla nämnder skulle hjälpas åt för att klara en ekonomi i balans för kommunen som helhet. Resultatet vid årets slut uppgick till 51,1 miljoner kronor. En viktig del i resultatet är genomförda effektiviseringar i verksamheterna och vissa engångsintäkter. Med undantag för socialnämnden, som fortfarande har stora utmaningar, har alla nämnder klarat sina beting.

Vid sidan om arbetet för en ekonomi i balans, har året som gått präglats av att Katrineholms kommun har fortsatt att ha en stark utveckling inom många områden. Befolkningen har ökat genom inflyttning och positiva födelsetal och bostadsbyggandet har haft full fart. Även näringslivets utveckling signalerar att det finns ett starkt driv framåt i kommunen.

Årsredovisningen presenteras för kommunstyrelsen den 25 mars och för kommunfullmäktige i april.

Årsredovisning 2019 kortversion Pdf, 601.7 kB.

Årsredovisning 2019 Pdf, 2.8 MB.

Kontakt

Kommunstyrelsens ordförande

Johan Söderberg (S)

Telefon: 072-235 19 61

Besök: Fredsgatan 38, Katrineholm

Johan Söderberg