/

Publicerad:

Kommunfullmäktige ställs in

Kommunfullmäktiges ordförande Torgerd Jansson (S) har bestämt att ställa in kommunfullmäktiges sammanträde måndagen den 16 mars. Detta mot bakgrund av den rådande pandemistuationen samt att inga brådskande ärenden är aktuella för sammanträdet.