/

Publicerad:

Katrineholm i förhöjt stabsläge

Katrineholms kommun går från det nuvarande stabsläget på grund av covid-19, till ett förhöjt stabsläge. Detta efter att den nationellt ansvariga myndigheten, Folkhälsomyndigheten, under tisdagen höjde risknivån till den högsta – ”mycket hög risk” för samhällsspridning i Sverige.

I Katrineholms kommun innebär ett förhöjt stabsläge att kommunledningen förstärks med en stabschef och att tjänstepersoner i ledande ställning och nyckelfunktioner samlas för att planera och vidta förebyggande åtgärder.

Syftet med det förhöjda stabsläget är att som kommunorganisation, vara väl förberedd för att hantera en eventuell framtida samhällsspridning av covid-19 i lokalsamhället.

– Vi har en god grundplanering och gör nu dagliga avstämningar med löpande riskanalyser över de samhällsviktiga verksamheterna. Det är främst vård, omsorg samt skola och barnomsorg som är vårt huvudfokus i dagsläget, säger kommundirektör Sari Eriksson.

Fler nyheter hittar du i pressrummet Länk till annan webbplats.