/

Publicerad:

Målmedvetet jämställdhetsarbete

Katrineholms kommun undertecknade 2017 den europeiska deklarationen för jämställdhet - CEMR. I och med undertecknadet har Katrineholms kommun åtagit sig att arbeta med samtliga 30 artiklar i deklarationen.

Foto: Hanna Maxstad

Foto: Hanna Maxstad

Förra året reviderades handlingsplanen och samtidigt gavs särskilt uppdrag till samtliga nämnder. De fick i uppdrag att välja ut vilka artiklar i deklarationen som borde prioriteras under perioden 2020-2023 i den kommunövergripande handlingsplanen för jämställdhet utifrån CEMR. Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 24 februari 2020 antogs handlingsplanen och de tio prioriterade artiklarna i den.

Handlingsplanen Pdf, 120.1 kB.

Varje prioriterad artikel har minst en ansvarig nämnd utifrån verksamhet, ett tydligt uppsatt mål kopplat till kommunplanen samt förklaring till åtagandet kring vad artikeln innefattar.

Det finns tre stycken artiklar där samtliga nämnder står som ansvariga. Dessa är:

  • Artikel 6 - Bekämpa stereotyper
  • Artikel 9 - Jämställdhetsanalyser
  • Artikel 22 - Könsrelaterat våld

Om CEMR
Fram till december 2019 har 111 av landets 290 kommuner ställt sig bakom deklarationen, från Kiruna i norr till Simrishamn i söder, däribland de tio största kommunerna. Alla regioner utom två har också skrivit under. Det innebär att de flesta personer i Sverige lever i en kommun eller region där den politiska ledningen åtagit sig att driva ett jämställdhetsarbete med CEMR-deklarationen som plattform.
Källa SKR Länk till annan webbplats.

Kontakt:
Henrik Skogberg – Kommunstrateg, Kommunledningsförvaltningen
Telefon: 0150-57078
E-post: henrik.skogberg@katrineholm.se