/

Publicerad:

Katrineholm och Polisen undertecknar Medborgarlöfte

– Det är femte året som vi undertecknar Medborgarlöftet tillsammans med Polisen. Vi har genom åren utvecklat bra samarbetsmetoder som gett resultat, säger Göran Dahlström (S) kommunstyrelsens ordförande. Medborgarlöftet är ett samverkanskontrakt som fokuserar på trygghet och brottsförebyggande arbete i kommunen.

Liselotte Jergard chef lokalpolisområde Katrineholm och Göran Dahlström kommunstyrelsens ordförande undertecknar ett varsitt exemplar av Medborgarlöftet 2020. Foto: Geza Simon

Liselotte Jergard chef lokalpolisområde Katrineholm och Göran Dahlström kommunstyrelsens ordförande undertecknar ett varsitt exemplar av Medborgarlöftet 2020. Foto: Geza Simon

Kommunen tillsammans med Polisen har som mål att öka den generella känslan av trygghet hos medborgarna. Medborgar- och trygghetsundersökningar samt tillgänglig statistik har använts för att ta fram en lägesbild för Katrineholms kommun. Utifrån denna gemensamma lägesbild har kontraktet Medborgarlöftet tagits fram.

– Trygghet i kommunen är ett gemensamt ansvar för oss alla. Vi har genom åren utvecklat och förfinat vårt samarbete med Polisen. Vi jobbar långsiktigt men vi har även möjlighet att agera vid snabbt uppkomna händelser. Det kan vi göra tack vare att vi idag har veckovisa avstämningar med Polisen som gör att vi får en aktuell lägesbild kring tryggheten i kommunen, säger Göran Dahlström.

Medborgarlöftet gäller from 1 januari 2020 till 31 december 2020.

Delar ur Medborgarlöftet

Polisen lovar att:

• Öka närvaron i centrala delen av Katrineholm både dagtid och kvällstid

• Utföra hundsök i skolor i förebyggande syfte för att skapa förutsättningar för en drogfri miljö för barn och ungdomar

• Genomföra riktade insatser mot platser och individer som hanterar eller brukar narkotika

Katrineholms kommun lovar att:

• Stödja och hjälpa de som vill stiga av den kriminella banan. En del i detta är att utveckla arbetet med social insatsgrupper (SIG)

• Fortsätta arbetet med mötesplatser för ungdomar som exempelvis ”lyckliga gatan” m.m.

• Arbeta med ANDTS-coachmetoden – utbildnings och nätverkskoncept för att förebygga problem med alkohol, narkotika, doping, tobak och spel

• Kommunens kommer genomföra antilangningskampanjer vid riskhelger

Hela Medborgarlöftet kan du läsa här. Pdf, 185.5 kB.

Kontakt

Kommunstyrelsens ordförande

Johan Söderberg (S)

Telefon: 072-235 19 61

Besök: Fredsgatan 38, Katrineholm

Johan Söderberg