/

Publicerad:

Undantag från ebo i hela Katrineholm

Den politiska majoriteten i Katrineholm S och M, har beslutat att hela kommunen ska undantas ebo-lagen.

Lagen om eget boende (ebo), ger asylsökande friheten att bosätta sig var de vill med rätt till statliga och kommunala bidrag. Sedan årsskiftet har Katrineholm möjlighet att göra undantag i lagen. Syftet med lagändringen är att minska segregationen. Nya lagen ger Katrineholm möjlighet att välja områden i kommunen som ska vara undantagna från ebo.

Katrineholm behöver inte göra någon formell ansökan om vilka områden som ska undantas. Däremot ska urvalet ske efter samråd med Länsstyrelsen.
Samråd med Länsstyrelsen ägde rum torsdag 27 februari.

– Hela Katrineholm ska undantas ebo-lagen eftersom vi genom åren tvingats ta ett stort ansvar. Det handlar inte bara om boende på olika områden i kommunen, det handlar även om försörjningsstöd, jobb, egenförsörjning och utbildning. Vi behöver andrum nu för att arbeta med integrationen på ett kvalitativt plan, säger Göran Dahlström (S) kommunstyrelsens ordförande i Katrineholm.

Beslutet om att undanta hela kommunen från ebo-lagen kommer att tas i kommunstyrelsen i mars och i kommunfullmäktige i april. Länsstyrelsen kommer att ges möjlighet att yttra sig mellan de två mötena.

De nya reglerna är tänkta att börja gälla sommaren 2020.

Ebo-lagen
Lagen om eget boende, ger asylsökande friheten att bosätta sig var de vill med rätt till statliga och kommunala bidrag. Sedan den 1 januari 2020 har Katrineholm och ytterligare 31 kommuner möjlighet att göra undantag i lagen.

Syftet med lagändringen är att minska segregationen. Nya lagen ger kommunen möjlighet att välja områden i kommunen som ska vara undantagna från ebo.

En asylsökande som självmant väljer att bosätta sig i något av dessa områden förlorar möjligheten till statliga och kommunala bidrag.

Tanken är att de asylsökande motiveras att bosätta sig på andra platser och med större geografisk spridning.

 

Fler nyheter hittar du i vårt pressrum. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Kommunstyrelsens ordförande

Johan Söderberg (S)

Telefon: 072-235 19 61

Besök: Fredsgatan 38, Katrineholm

Johan Söderberg