/

Publicerad:

Växtvärk med skön känsla

Idag kom befolkningsstatistiken för helåret 2019 från SCB. Katrineholm har under året ökat invånarantalet med 205 personer. Totalt bor nu 34 755 personer i kommunen.

Foto: Johan Klinthammar

Foto: Johan Klinthammar

Nu bor 34 755 invånare i Katrineholms kommun. Det gör att under 2019 fick Katrineholm en total ökning med 205 personer.

– Katrineholm fortsätter att växa i bra takt för att nå befolkningsmålen. Vi har under flera år haft starka ökningar vilket gjort att vi haft lite växtvärk när det gäller platser i förskolor, skolor och bostäder. Genom offensiva satsningar där vi bygger skolor, sporthallar, förskolor, äldreboenden, parkeringshus, bostäder möter vi befolkningsökningen på ett bra sätt. Jag har en skön känsla inför Katrineholms framtid, säger Göran Dahlström (S) kommunstyrelsens ordförande.

Befolkningsmål:
I Katrineholms kommuns kommunplan för 2019-2022 anges målet att invånarantalet ska öka till minst 35 500 år 2022. I översiktsplanen som sträcker sig fram till 2030 är målet satt att invånarantalet ska öka till 40 000.

Katrineholms befolkningsökning (årsökningen i parantes):
2019: 34 755 (205)
2018: 34 550 (417)
2017: 34 133 (411)
2016: 33 722 (260)
2015: 33 462 (194)
2014: 33 268 (338)
2013: 32 930 (381)
2012: 32 549 (140)
2011: 32 409

Kontakt

Kommunstyrelsens ordförande

Johan Söderberg (S)

Telefon: 072-235 19 61

Besök: Fredsgatan 38, Katrineholm

Johan Söderberg