/

Publicerad:

NPF-utbildning

Satsning på NPF-utbildning för skolpersonal fortsätter

Under januari och februari det nystart för den utbildning i NPF som bildningsförvaltningen driver sedan flera år tillbaka. Under våren ska 150 förskollärare gå kursen som leds av Barn- och elevhälsan.

Sedan åtta år tillbaka utbildar Barn- och elevhälsan skolans personal i Katrineholms kommun i hur man bemöter barn och elever med NPF (neuropsykiatrisk funktionsnedsättning). Nu har turen kommit till förskolans personal som i etapper ska träffas vid de fem utbildningstillfällena.

Vid utbildningstillfällena fylls Barn- och elevhälsans lokaler av personalen från kommunens olika förskolor som går utbildningen i olika omgångar. Anneli Rinaldo är specialpedagog och samordnar NPF-utbildningen.

- Det här är en väldigt bra satsning tycker jag. Vi inom skolan och förskolan måste jobba för att skapa en större förståelse för vad svårigheterna med NPF handlar om, säger hon.

Utbildningen bygger på ett nätbaserat material som tillhandahålls av Specialpedagogiska myndigheten. Innan varje träff har deltagarna sett filmer och på olika sätt tagit del av materialet.

- Det är ett bra utbildningsmaterial som också uppdateras vartefter, säger Anneli Rinaldo.

Utbildningsinsatsen fortsätter hela våren och hösten med att förskolans personalgrupper i tur och ordning slussas in. Även alla rektorer kommer att gå utbildningen.

- Det är viktigt att vi fortsätter att utbilda personalen i skolan och förskolan kring bemötande av elever med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och hur man kan utforma den pedagogiska lärmiljön och undervisningen för att passa alla barn och elever i våra verksamheter, säger Johan Söderberg (S), ordförande i bildningsnämnden i Katrineholm.

Söderberg fortsätter:

- Vi behöver goda grundförutsättningar i alla våra skolor och förskolor, som vi kompletterar med särskilda undervisningsgrupper för de elever som behöver ännu mer stöttning för att klara målen i skolan, säger han.