/

Publicerad:

Färre behöver tolk genom integrationsprojektet MIKA

Genom att delta i MIKA har deltagarna fått viktiga verktyg för att kunna ta sig in på arbetsmarknaden, de har också förbättrat sina kunskaper i svenska språket.

— MIKA får oss att prata och öva svenska. Vi får jobba och prata - jag vågade inte prata förut men nu gör jag det, säger Nora som är en av deltagarna i den senaste gruppen.

Hon får medhåll av Fardowsa som berättar att hon inte längre använder tolk eller ber om hjälp av sina barn att förklara.
— Nu klarar jag mig själv, jag behöver inte be om hjälp för att prata och det gör mig jätteglad, säger hon.

När just den här gruppen startade för tio månader sedan var det sex av tio personer som behövde tolk. Genom deltagandet i MIKA så är det ingen som längre känner behov av tolk, endast vid läkarbesök eller i väldigt svåra frågor. En utveckling som stärker varje deltagare och ger dem bättre självkänsla.

Så är det att vara med i MIKA

Under avslutningsfikat kommer fler historier fram om vad MIKA betytt och fortsätter att betyda för de olika deltagarna:

"Igår (30/1) hade jag en tid i Eskilstuna hos en läkare. Tidigare har jag haft med mig någon som kan svenska, för jag kan inte själv. Men nu tog jag tåget själv, läste adressen och frågade en person om vägen när jag kom fram. Förstod vägbeskrivningen och hittade rätt. Satt mig i väntrummet och de ropade upp mitt namn! Jag klarade hela besöket själv utan hjälp från barn eller någon annan. Så roligt och så stolt!"

"En gång fick jag en provanställning utan att veta vad det betyder. Nu efter MIKA vet jag vad provanställning är!"

"Jag klarar mig utan tolk nu. Förut vågade jag inte prata, men nu kan jag och vågar."

"Nu ska jag lära mig mera svenska så jag kan jobba sen."

"Jag vill gå MIKA en gång till, kan man det?"

"MIKA är som en familj. Man lär sig prata svenska."

"Praktikerna gör att man lär sig svenska på ett bra sätt."

"MIKA har varit bra och jag kan mer svenska, NU vill jag jobba!"

Vad är MIKA?

MIKA - Mat och integration i Katrineholm - är ett samverkansprojekt mellan lokalt näringsliv och Katrineholms kommun med stöd av Europeiska Socialfonden. Projektet sträcker sig över tre år, med start första juni 2018 och slut 30 november 2020. Under projektets gång har projektet utvecklat en metod för att tillvara på och utveckla kompetenser genom enklare jobb. Metoden säkerställer och ökar kompetensförsörjningen inom en organisation samtidigt som detta i sin tur leder till att minska ekonomiskt bistånd och öka självförsörjningen hos personer som idag står långt från arbetsmarknaden.

Med projektet vill kommunen skapa möjligheter för individer att utvecklas, få värdefull arbetslivserfarenhet från svenska näringar med koppling till mat samt möjlighet till självförsörjning. Målsättningen är också att skapa förutsättningar för lokala näringar att utvecklas och få tillgång till kvalificerad arbetskraft som kan bidra till företagets verksamhet men också till kommunens olika arbetsplatser.

För vem?

MIKA-metoden som arbetsverktyg vänder sig till den som inte är etablerad på arbetsmarknaden och som har eller löper risk för försörjningsstöd. Det är också för den individ som behöver hjälp och stöd att komma till egen försörjning.

Hur fungerar MIKA?

”En väg in” kallar vi det, en aktiv kontakt och stöd för både individ och företag som även är aktiv samordnare. Vi sätter upp individuella handlingsplaner för att säkra matchning och kompetens mot yrke och arbetsplats. Vi har löpande gruppstarter med grundpaket och efterföljande MIKA-metod. Flexibilitet att möta och stärka behov hos bristyrke och individ är några av våra nyckelord.
MIKA är ett samarbete mellan service- och teknikförvaltningen, socialförvaltningen och viadidakt i Katrineholms kommun.

Vill du veta mer om MIKA?

Hör av dig till Kerstin Thuresson som är projektledare:
Mejl: kerstin.thuresson@katrineholm.se
Telefon: 0150-571 27

Camilla Wiström, avdelningschef service- och teknikförvaltningen
Mejl: camilla.wistrom@katrineholm.se
Telefon: 0150-572 81

Här kan du läsa mer om MIKA-projektet