/
/

Publicerad: 20 dec 2019

Tiggeriförbudet utökas i Katrineholm

Från och med 1 januari 2020 utökas tiggeriförbudet att även gälla för handelsområdet Lövåsen.

Den 1 augusti 2019 blev tiggeri förbjudet i centrala delarna av Katrineholm. Från och med 1 januari 2020 utökas tiggeriförbudet till att även inkludera Lövåsenområdet.

Tiggeri bestraffas med böter.

Katrineholms lokala föreskrifter
(Observera att de nya föreskrifterna publiceras 1 januari då de börjar gälla)

Handelsområdet Lövåsen

Handelsområdet Lövåsen

Kontakt

Kommunstyrelsens ordförande

Göran Dahlström (S)

Besök: Fredsgatan 38, Katrineholm

Göran Dahlström