/

Publicerad:

Nybildade Katrineholms ånglokssällskap och kommunen överens

Ånglokens framtid i Katrineholm är säkrad. Den nybildade föreningen Katrineholms ånglokssällskap och kommunen har idag undertecknat ett avtal som gör att verksamheten blir kvar i Katrineholm och lokstallarna.

Cecilia Björk (S) kulturnämndens ordförande och Ulf Larsson poserar framför det äldsta loket. Loket är svensktillverkat och är 101 år gammalt (byggd 1918). Den väger drygt 115 ton och drivs på kol. Att ”starta” motorn, alltså att elda upp värme med kol, tar ungefär en till två dygn.

Cecilia Björk (S) kulturnämndens ordförande och Ulf Larsson poserar framför det äldsta loket. Loket är svensktillverkat och är 101 år gammalt (byggd 1918). Den väger drygt 115 ton och drivs på kol. Att ”starta” motorn, alltså att elda upp värme med kol, tar ungefär en till två dygn.

Idag undertecknades ett avtal mellan den nybildade föreningen Katrineholms ånglokssällskap och Katrineholms kommun. Sällskapet får tillgång till tre lokstall för att bedriva sin verksamhet. I avtalet står också villkorat att ett av loken rullas ut och visas upp som ett offentligt konstverk i anslutning till lokstallarna, mellan maj – september.

Ulf Larsson och Robin Ashby firmatecknare för Katrineholms ånglokssällskap undertecknar avtalet med Katrineholms kommun.

Ulf Larsson och Robin Ashby firmatecknare för Katrineholms ånglokssällskap undertecknar avtalet med Katrineholms kommun.

– Syftet med föreningen är att fortsätta att renovera och rusta de ånglok som finns i lokstallet och att ha publik verksamhet. Exempelvis anordna ”öppet hus” och att någon helg per år kunna köra ångloken med passagerare till Vingåker och Flen, berättar Ulf Larsson ordförande i Katrineholms ånglokssällskap.

I lokstallarna finns i dag två ånglok och ett diesellok.

I lokstallarna finns i dag två ånglok och ett diesellok.