/

Publicerad:

Personalförändringar vid Socialförvaltningen

Under 2020 kommer det att ske förändringar i organisationen på socialförvaltningen.

Under 2020 genomförs personalförändringar. Syftet med förändringen är att förvaltningen ska ha rätt bemanning och rimlig arbetsbelastning i alla enheter samt uppfylla lagkravet om behörighet för de som arbetar med ärenden rörande barn och unga inom myndighetsavdelningen. I målsättningen ingår även målet om en budget i balans.

En fortsatt prioriterad målgrupp för Socialförvaltningens arbete är barn och unga. Den enhet som idag arbetar mot barn och unga inom myndighetsutövningen berörs inte av personalförändringen. Vi kommer istället att öka bemanningen i enheten.

Förändringarna som sker 2020 innebär bland annat att 14 tjänster tas bort. Några av dessa är vakanta idag som inte tillsätts, andra tjänster dras in genom pensionsavgångar samt omfördelning av arbetsuppgifter. Ett fåtal tjänster som idag är bemannade kommer att bli varslade om uppsägning.

I januari genomförs en facklig samverkan om de tjänster som berörs av förändringen och hur dessa påverkas. Därefter inleds en förhandlingsprocess.

Frågor?

Har du frågor om organisationsförändringen? Hör av dig till Lena Ludvigsson, förvaltningschef. Du når henne genom att ringa vår växel på 0150-570 00.

FAKTA

Socialnämnden i Katrineholms kommun med förvaltning ansvarar för att fullgöra uppgifter som råd, stöd, biståndsprövningar och behandlingsinsatser enligt socialtjänstlagen, familjerättsliga ärenden, ärenden och insatser enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM). I förvaltningen finns idag 149 heltidstjänster.