/

Publicerad:

Katrineholms gymnasieskolor bäst i länet

Andelen elever som tar gymnasieexamen inom tre år på nationella program har ökat något jämfört med förra läsåret, enligt Skolverkets statistik. I Sörmland är Katrineholm den kommun där flest elever tagit examen. 77 % av eleverna tog examen vilket är bättre än rikssnittet.

Studenter på byggprogrammet vid Duveholmsgymnasiet i Katrineholm. Foto: Hanna Maxstad

Studenter vid byggprogrammet vid Duveholmsgymnasiet i Katrineholm. Foto: Hanna Maxstad

Andelen elever i hela landet som får gymnasieexamen inom tre år på nationella program ökar något jämfört med 2018 – från 76,1 till 76,6 procent. Det är främst elever på högskoleförberedande program som står för en ökning. När det gäller yrkesprogrammen så minskar däremot andelen med examen. Detta visar Skolverkets statistik över betygen inom gymnasieskolan.

I Sörmland var det 74 procent av gymnasieeleverna som tog examen. Störst andel elever i länet som tog examen är i Katrineholm, 77 procent. Nyköping, Eskilstuna och Strängnäs ligger på länsgenomsnittet, 74 procent.