/

Publicerad:

Nya tidtabeller i kollektivtrafiken – här är de viktigaste förändringarna i Katrineholm

Från och med den 15 december gäller nya tidtabeller i länet. En del linjer påverkas inte alls, medan andra får justerade avgångstider eller ändrat utbud. Redan nu kan du se vad som gäller för din linje i Sörmlandstrafikens reseplanerare eller i deras app.

Katrineholm

Här har Sörmlandstrafiken bland annat utökat helgtrafiken på linje 730 med fler avgångar på lördagar. Det införs också kvartstrafik med utökad turtäthet på linje 181.

181 Resecentrum – Duveholmshallen
Istället för att förstärka vissa turer från Duveholmshallen till Resecentrum på eftermiddagen skoldagar görs en omfördelning som innebär ökad turtäthet med kvartstrafik på sträckan.

414 Katrineholm – Äsköping
Busslinjen förlängs till Julita Gård (Nordiska Muséet) sommartid. Förbättrar kollektivtrafiktillgängligheten.

490 Katrineholm – Björkvik
Busslinje 490 upphör att trafikera Nyhemsskolan med anledning av att resbehovet dit med linje 490 kraftigt minskat. Istället börjar busslinjen att angöra Duveholmsskolan dit resbehovet är väsentligt större.

730 Katrineholm – Vingåker
Utökad trafik på lördagar med fler turer.

483, 483, 490 Järvenskolorna
En ny hållplats tas i bruk vid Järvenskolorna på Oppundavägen. Denna kommer att angöras av skolturerna på linje 483, 484 och 490 under morgonen. Detta ger en ändrad och genare linjesträckning och den gamla hållplatsen liksom hållplats Katrineholm Kyrkogård upphör att trafikeras av dessa turer.

765 Nyköping-Katrineholm
Hållplats Prästebolsvägen och Vrena slås ihop till en central hållplats i Vrena samhälle. En sammanslagning av hållplatserna ger bättre trafiksäkerhet för samtliga resenärer då hållplats Vrena ligger intill en gångtunnel under väg 52. Vrena hållplats är också tillgänglighetsanpassad. Däremot blir det längre gångavstånd till bussen för boende i området kring Prästebolsvägen.

Läs mer om förändringarna i kollektivtrafiken och de nya tidtabellerna på Sörmlandstrafikens webbplats Länk till annan webbplats.