/

Publicerad:

312 nya katrineholmare i SCBs viktiga novemberräkning

Katrineholm kommuns invånarantal fortsätter öka, det bor nu 34 737 personer i kommunen enligt SCBs novemberräkning. Det är en ökning på 312 personer jämför med förra året. Novemberräkningen är den befolkningsstatistik som ligger till grund för kommande skatteintäkter och statsbidrag.

I Katrineholms kommuns översiktsplan som sträcker sig fram till 2030, är målet satt att invånarantalet ska öka till 40 000. Foto: Hanna Maxstad

I Katrineholms kommuns översiktsplan som sträcker sig fram till 2030, är målet satt att invånarantalet ska öka till 40 000. Foto: Hanna Maxstad

Idag presenterade Statistiska centralbyrån, SCB sin novemberräkning för befolkningsstatistiken. Denna summering av Sveriges befolkning ligger till grund för landets kommuners skatteintäkter och statsbidrag. I Katrineholms kommun bor nu 34 737 personer. Vilket är en ökning med 312 personer jämfört med novemberräkningen 2018.

– Katrineholm fortsätter att locka nya invånare och stärka sin attraktionskraft. Det finns ett starkt driv inom väldigt många områden i vår kommun. Näringslivet växer och breddas, bostäder byggs och fler flyttar hit. Det händer väldigt mycket bra saker i Katrineholm just nu. Det är avgörande för finansieringen av välfärden under kommande år, säger Göran Dahlström (S) kommunstyrelsens ordförande.

Fakta om befolkningsstatistiken
Befolkningsstatistiken baseras på de uppgifter om folk­bok­förda personer som Skatte­verket lämnar till SCB. Statistiken redo­visas varje månad, kvartal och helår och inne­håller upp­gifter om folk­mängd och befolk­nings­föränd­ringar, till exempel födda, döda och in‑ och ut­flyttade. Upp­gifterna redo­visas bland annat efter län, kommun, kön, ålder, civil­stånd, födelse­land och medborgar­skapsland.

I Sverige bor nu 10 319 473 invånare (antal personer oktober 2019)

Källa: www.scb.se Länk till annan webbplats.

Fakta Katrineholm
Det var den 17 augusti 2015 då Katrineholms kommun befolkningsmässigt blev fler än någonsin; 33 432 invånare i kommunen. Den gamla toppnoteringen är från 1994, 33 410 personer.

I Katrineholms kommuns översiktsplan som sträcker sig fram till 2030, är målet satt att invånarantalet ska öka till 40 000.

Katrineholms befolkningsökning årsvis:
2011: 32 409
2012: 32 549
2013: 32 930
2014: 33 268
2015: 33 462
2016: 33 722
2017: 34 133
2018: 34 550

Kontakt

Kommunstyrelsens ordförande

Johan Söderberg (S)

Telefon: 072-235 19 61

Besök: Fredsgatan 38, Katrineholm

Johan Söderberg