/

Publicerad:

Sverige och Katrineholm övar totalförsvaret

Nu har den största nationella totalförsvarsövningen på mer än 30 år startat. Över 400 aktörer övar olika delar av totalförsvaret från november i år och under hela 2020.

Övningen var en så kallad ”desk-top” övning. Indelade i grupper diskuteras hur man ska kunna lösa olika påfrestningar vid ett eventuellt krig.

Övningen var en så kallad ”desk-top” övning. Indelade i grupper diskuterar kommunala verksamheter hur man ska kunna lösa olika påfrestningar vid ett eventuellt krig. Foto: Geza Simon

Torsdag den 21 november samlades kommunala aktörer i räddningstjänstens lokaler för att övas. Deltagarna fick ett batteri med frågor från övningsledningen. Frågorna diskuteras i grupper och de applicerades i möjligaste mån på den egna beredskapsplaneringen.

Det försämrade omvärldsläget har gjort att regeringen beslutat att Sveriges totalförsvar ska förstärkas. Nu ska stora delar av totalförsvaret också övas. Försvarsmakten och MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap leder och samordnar övningen där bland annat ett 60-tal myndigheter, landets länsstyrelser, regioner och kommuner liksom frivilliga försvarsorganisationer och delar av näringslivet deltar.

– Övningen handlar om att skaffa sig kunskap och förstå hur man kan tillämpa gällande lagar vid ”höjd beredskap”, exempelvis vid krig. Med lagarnas hjälp kan man prioritera och fördela resurserna där de behövs mest. Om du är mellan 16 – 70 år och inte krigsplacerad, ger totalförsvarspliktlagen kommuner rätt att använda dig i sina verksamheter. Andra lagar i verktygslådan är förfogandelagen, ransoneringslagen, berättar Alexander Jansson beredskapssamordnare i Katrineholms kommun.

Totalförsvarsövning 2020

I den första delen av Totalförsvarsövning 2020, som nu startat i början av november och sträcker sig in i 2020, övar bland annat kommuner, länsstyrelser, regioner och militärregioner sina egna faktiska planer utifrån ett scenario där det råder skärpt beredskap och sedan högsta beredskap. För deltagarna handlar det om att identifiera roller, vilket ansvar man har, vilka regler som gäller och hur man samverkar med andra aktörer.

Det befolkningen kan komma att märka av den stora övningen sker i vår. Då integreras Totalförsvarsövningen 2020 med den ordinarie övningen Aurora, som hålls var tredje år. Men främst hålls Aurora 2020 på Gotland och i norra Sverige, samt i Skåne.