/

Publicerad:

Höstbuffén 2019

Höstbuffén är en årligen återkommande träff där näringsliv, politiker och tjänstemän från Katrineholms kommun samlas för att lyssna till föredrag och dela med sig av nyheter, trender samt framtidsvisioner.

Göran Dahlström och Stefan Toll tycker det är viktigt med en arena som Vår- och Höstbuffé.  - Det är en fantastisk möjlighet för kommunen, politiker och företagare att träffas och inspirera och inspireras av varandra.

Göran Dahlström och Stefan Toll tycker det är viktigt med en arena som Vår- och Höstbuffé. - Det är en fantastisk möjlighet för kommunen, politiker och företagare att träffas och inspirera och inspireras av varandra.

Göran Dahlström (S) kommunstyrelsens ordförande och Stefan Toll näringslivschef hälsade närmare åttio företagare, politiker och kommunala tjänstepersoner välkomna till årets upplaga av höstbuffén på Stadshotellet i Katrineholm.

Stefan Toll började kvällen med att summera Svenskt Näringslivs företagsranking som publicerades i september.
– Vi är idag på plats 79 av landets 290 kommuner. För tio år sen var vi på plats 284. Katrineholm har klättrat drygt 200 placeringar de senaste tio åren.

Den summeringen resulterade i kvällens första applåd.

– Vi har identifierat ett par områden i rankingen som vi tycker är viktiga och som vi tänker lägga extra arbete på under kommande året. Det är ”service till företag” som vi alltid måste jobba med för att utveckla vårt stöd till näringslivet. Ett annat område är ”skolans attityd till näringslivet”. Vi vill fördjupa samarbetet mellan företag och skola. Sedan är det ”medarbetare med rätt kompetens” vilket är viktigt ur flera perspektiv. Inte bara för kommunen som arbetsplats utan också för kommunens företagare.

Göran Dahlström konstaterar att han under sina 14 år som kommunstyrelsens ordförande aldrig har upplevt samma drag i kommunen som det är just nu. Det byggs i en sådan takt att kommunen börjar få ont om mark att erbjuda företag. Men med ett gott samarbete med markägare runt om i kommunen hoppas Göran att mer mark kan bli tillgänglig för detaljplanering.

– Vi har för kommande år tagit fram en budget som är både offensiv och försiktig. Offensiv i den meningen att vi bygger skolor, sporthallar, äldreboenden, parkeringshus, bostäder och färdigställer stråket genom staden. Men vi står samtidigt inför stora utmaningar med verksamheter som inte är i ekonomisk balans och måste ta höjd för att möta ett fortsatt högt kostnadsläge. På samma gång ska vi höja kvalitén på våra verksamheter. Men inte genom att trycka in mer pengar utan genom att ändra arbetssätt, hitta effektiviseringar och genom digitalisering. De nya pengarna som vi kommer skjuta till är för att vi blir fler barn och äldre i våra verksamheter.

– Under mina 14 år har jag upplevt den högsta högkonjunkturen, den lägsta lågkojunkturen. Jag har arbetat under fem olika regeringar. För något år sedan upplevde vi en flyktingström som vi inte upplevt i modern tid. Vi har hanterat allt detta genom att vara kloka och försiktiga. Och det ska vi fortsätta att vara.

Efter inledningen tog tre företagsrepresentanter över för att berätta om sina verksamheter.


Åhléns ingår i familjeföretaget Axel Johnson som via hel- och delägda bolag omsätter cirka 70 miljarder kronor och har omkring 22 000 anställda. Axel Johnson bygger och utvecklar lönsamma verksamheter inom handel och tjänster på den europeiska marknaden, med tyngdpunkt
i Norden. Axel Johnson AB ägs av Antonia Ax:son Johnson med familj.

– Sedan 1996 kan kunderna bli medlemmar i Åhléns. Åhléns syfte är att engagera och inspirera medlemmarna. Genom deras engagemang kan vi skapa kundinsikt som hjälper oss att utveckla vårt erbjudande, våra säljkanaler och vår kommunikation. Vi har idag 2,3 miljoner medlemmar varav 91 % kvinnor. 50 % av Sveriges kvinnor i åldern 16-80 år är medlemmar i Åhléns Klubb. Snittåldern hos medlemmarna i Katrineholm är 47 år, berättar Elina Fälth.

– Våra medlemmar styr i hög utsträckning riktningen på vårt företag. Vi är starkt värderingsstyrda och vi har ett stort samhällengagemang. För att nämna ett exempel samlade vi förra året in 700 000 kronor till Stadsmissionen.

Sedan en tid har det florerat rykten om Åhléns vara eller inte vara i Katrineholm.

– Vi har levererat bra lönsamhet till våra ägare under alla år och vi har stort förtroende från ledningen. Åhléns har nyligen förlängt sitt kontrakt i Katrineholm med tre år. Vi blir kvar!

https://www.ahlens.se/cms/om-oss Länk till annan webbplats.

Kvällens keynote speakers var Steve Wallace SinterCast AB, Elina Fälth Åhléns och Susanne Staf Hyreshuset.

Kvällens keynote speakers var Steve Wallace SinterCast AB, Elina Fälth Åhléns och Susanne Staf Hyreshuset.

SinterCast AB är ett svenskt teknologiföretag med huvudkontor i Katrineholm. Företaget utvecklar processtyrningssystem för tillverkning av kompaktgrafitjärn, CGI. Huvudsakligen används CGI i dieselmotorblock och cylinderhuvuden till personbilar, tunga (kommersiella) fordon och till komponenter inom industriell kraft. I 50 olika bilmodeller återfinns delar från SinterCast.

– SinterCasts processtyrningsteknologi används vid tillverkningen av en mängd olika CGI-komponenter och produceras för närvarande i vikter från storleksordningen 2 kg till 17 ton. Företaget har åtta patent som används i 58 olika länder. Brasilien och Mexico är företagets största marknad. Vi grundades 1983, då dess första patent också registrerades. Tio år senare börsintroducerades SinterCast vid Stockholmsbörsen. Börsvärdet idag är ca 85 miljoner Euro, berättar Steve Wallace.

Förutom huvudkontor i Katrineholm finns SinterCast också i USA, England, Kina och Korea.
Företaget har 25 anställda totalt, varav 20 finns i Katrineholm. SinterCast har i år rekryterat tre personer och har idag annonser ute för att rekrytera två till. Troligtvis kommer de att rekrytera flera personer kommande år. Nu lider de av lite växtvärk därför bygger de ut sina lokaler i Katrineholm.

– För oss har Katrineholm ett otroligt bra strategiskt läge. Vi har en timmes resväg till Skövde respektive Södertälje där landets två största gjuterier finns. Vi har under alla år också haft ett bra samarbete med SKF i Katrineholm där vi har kunnat testa och utveckla våra produkter.

https://sintercast.com/ Länk till annan webbplats.

Hyreshusets vision är att skapa boende som gör skillnad. Skillnad för hyresgästerna, för medarbetare, för organisationen och för Katrineholm. Hyreshuset äger och förvaltar 1059 lägenheter och 67 lokaler. Hyreshusets sponsringspolicy består av tre delar; Aktivera barn och ungdomar, Berika det lokala idrotts- och kulturlivet samt Ökad integration och jämställdhet.

– I dagsläget sponsrar vi ett 20-tal föreningar och aktiviteter, alla med bas eller tydlig koppling till Katrineholm. Därutöver jobbar vi även aktivt med att skapa bättre förutsättningar för att tillsammans med andra intressenter i Katrineholm öka mångfalden, förbättra integration och skapa underlag för ökad jämställdhet, berättar Susanne Staf.

Katrineholm växer, företagsklimatet utvecklas, nya företag etablerar sig. Därför vill Hyreshuset skapa ett tillsammansprojekt i Katrineholm. En mötesplats där man träffas och gör affärer ihop i en kreativ miljö. Hyreshuset kallar det Co-Working. Som ett företagshotell fast en nivå till, där samverkan blir en naturlig del. Där ska vara en varm känsla där idéer föds, nya kontakter skapas.

– Det finns allt från kontorsplatser, konferensrum till rum med mer vardagsrumskänsla. De allmänna utrymmena kan hyras som mötesplatser. Man kan även hyra egna platser där man lämnar sina saker, mer som traditionella kontorsrum, om man exempelvis är flera som jobbar i samma företag. Eller så går man dit för en frukost och snackar. Vi ska erbjuda flexibelt medlemskap, man kan sitta där allt från ett par dagar i månaden till varje dag. Men binder inte upp sig. Vi tror det passar den kommande generationen, att inte vilja binda upp sig.

Hyreshuset är inriktat på att det ska vara familjärt och vara en skön känsla att sitta där. Det ska anordnas föreläsningar där alla bjuds in. De ska ha fredagsfrukostar, afterwork, middagar, workshops.

Co – Working är planerad att öppna sommaren 2020 på Drottninggatan 11. Här finns totalt drygt 900 kvm att arbeta i.

Fler nyheter från Hyreshuset är Fotografens café & bistro AB. Ett mysigt ställe med god mat i fotograf Per-Arne Rynnings gamla lokal på innergården vid torget. Den planeras också att öppna sommaren 2020.

https://www.hyreshusetkatrineholm.se/ Länk till annan webbplats.